Speciální třídy

Počet tříd: 2
Celkový počet žáků: 21

  • Ředitel školy:                        Mgr. Miloš Matějka 
  • Zástupce ředitele školy:     Mgr. Petra Dvořáková

 

Učitelé speciálních tříd Kontakt
Mgr. Petra Dvořáková dvorpe.zslibo@iskola.cz
Mgr. Tereza Rumlerová rumlte.zslibo@iskola.cz
Mgr. Markéta Adamičková adamma.zslibo@iskola.cz
PaedDr. Jitka Krausová krauji.zslibo@iskola.cz
Mgr. Zuzana Hřebačková – na mateřské dovolené hrebzu.zslibo@iskola.cz

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Hana Jarošová, email: jaroha.zslibo@iskola.cz

Mgr. Eva Štorová, email: storev.zslibo@iskola.cz

Koordinátor enviromentální výchovy:

Mgr. Markéta Beránková, email: berama.zslibo@iskola.cz

Metodik informačních technologií:

Mgr. Miloš Matějka, email: matemil.zslibo@iskola.cz

Výchovný poradce:

Pro I.stupeň ZŠ – Mgr. Zuzana Chloubová, email: chlozu.zslibo@iskola.cz

Pro II.stupeň ZŠ – Mgr. Hana Jarošová, email: jaroha.zslibo@iskola.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Barbora Bláhová, email: blahba.zslibo@iskola.cz

Asistent pedagoga:

Kamila Piklová