• Základní škola J.E.Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice
  • Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
  • IČO: 46768807
  • E-podatelna: zs.libochovice@zslibo.cz
  • Datová schránka: n3arn3e
  • Telefon: 774 786 893