• Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice
  • Riegrova 64, 411 17 Libochovice
  • IČO: 46768807
  • E-podatelna: zus.libochovice@zslibo.cz
  • Datová schránka: n3arn3e
  • Telefon: 774 786 891