Organizace školního roku 2017/2018

 1. 8. 2017                          Zahajovací pedagogická rada
 1. 9.                                    Zahájení školního roku
 1. 9.                                    Schůzka rodičů žáků prvních tříd
 1. a 27. 10.                         Podzimní prázdniny
 1. 11.                                  Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 12. 2017 – 2. 1. 2018    Vánoční prázdniny
 1. 1.                                     Schůzka rodičů žáků devátých tříd
 1. 1.                                     Pedagogická rada klasifikační
 1. 1. – 26. 1.                        Lyžařský výcvikový kurz
 1. 1.                                     Konec prvního pololetí
 1. 2.                                     Pololetní prázdniny
 1. 2. – 18. 2.                        Jarní prázdniny
 1. 3. – 30. 3.                        Velikonoční prázdniny
 1. 4. – 5. 4.                          Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h
 1. 4.                                     Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 6.                                     Pedagogická rada klasifikační
 1. 6.                                     Závěrečná porada
 1. 7. – 31. 8.                        Hlavní prázdniny