Organizace školního roku 2018/2019

 1. 8. 2018                            Zahajovací pedagogická rada
 1. 9. 2018                            Zahájení školního roku (Sraz žáků prvních tříd v 8h na parkovišti před učitelským vchodem)
 1. 9. 2018                            Schůzka rodičů žáků prvních tříd
 1. a 30. 10. 2018                 Podzimní prázdniny
 1. 11. 2018                          Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 12. 2018 – 2. 1. 2019     Vánoční prázdniny
 1. 1. – 18. 1. 2019               Lyžařský výcvikový kurz
 1. 1. 2019                            Pedagogická rada klasifikační
 1. 1. 2019                            Konec prvního pololetí
 1. 2. 2019                            Pololetní prázdniny
 1. 2. – 24. 2. 2019               Jarní prázdniny
 1. 4. 2019                            Velikonoční prázdniny
 1. 4. – 4. 4. 2019                 Zápis do I. tříd v době od 13,00 do 17,00 h
 1. 4. 2019                             Pedagogická rada, schůzka rodičů
 1. 6. 2019                             Pedagogická rada klasifikační
 1. 6. 2019                             Závěrečná porada
 1. 6. – 1. 9. 2019                  Hlavní prázdniny