Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

  • IČO: 46768807
  • Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
  • E-podatelna: zs.libochovice@zslibo.cz
  • Datová schránka: n3arn3e
  • Telefon ředitelna: 774 786 890
  • Telefon kancelář: 774 786 894

 

 

 

 

 

 

 

  • Výchovný poradce:
  • Pro I.stupeň ZŠ – Mgr. Zuzana Chloubová, email: zslibo@iskola.cz
  • Pro II.stupeň ZŠ – Mgr. Hana Jarošová, email: zslibo@iskola.cz