Aktuálně

iŠkola.cz
Vědecká show

Vloženo: 13.7.2016
Prázdninová soutěž pro děti

Tak jako v předešlých letech, i letos jsme pro děti připravili prázdninovou soutěž. Úkolem bude poznat na 9 fotografiích různá místa a pamětihodnosti, které můžete vidět v Libochovicích, Dubanech, Poplzích a jejich blízkém okolí.

Soutěžní formulář bude vložen v červencovém čísle Libochovických novin. K vyzvednutí bude také v informačním centru a městské knihovně, kde můžete soutěž i vracet. Nově mohou děti soutěž vyplnit také v elektronické podobě na: http://goo.gl/forms/VKGvD0KzKQpbPtAk2.   Tento odkaz najdete na webových stránkách města Libochovice, městské knihovny, Základní školy J. E. Purkyně a na Facebooku města.

Věříme, že celá soutěž bude pro děti inspirací a ne povinností, a je jen na dětech a jejich rodičích, zda v tomto směru podniknou další výpravy za poznáním města, ve kterém žijí.

Přejeme všem krásné prázdniny a příjemnou zábavu s naší soutěží!

Vloženo: 21.6.2016
Rozloučení s Karlem IV.

V úterý 28.6. ukončili žáci 2.A práce na projektu, věnovaném 700. výročí narození Karla IV. První část projektu tvořili v květnu, kdy se seznámili s jeho zajímavými životními osudy. Na základě získaných poznatků vytvořili a nacvičili scénku Ze života Karla IV. Tu pak několikrát zahráli žákům jiných tříd, kteří měli možnost přesunout se do doby Karla IV., a seznámit se s jeho rodiči, manželkami, syny a dalšími příbuznými. Setkali se také se staviteli Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem a s dvorními kuchaři, kteří popsali průběh středověkých královských hostin. Vyvrcholením projektu bylo předvedení scénky rodičům a dalším příbuzným, kteří své děti za předvedený výkon odměnili bouřlivým potleskem. Poté se všichni přesunuli před školu, kde následovala hostina, při které došlo na opékání buřtů. "Piknik" se díky slunečnému počasí a skvělé atmosféře vydařil a všichni si ho užili. Fotografie z akce si lze prohlédnout ve fotogalerii.

Vloženo: 30.6.2016
Miniházená ve školním roce 2016-2017

Své děti můžete přihlásit zde

Vloženo: 10.6.2016
Divadlo v 5.B

V  pátek 17. června 2016 vyvrcholilo poslední divadelní období třídy 5. B rozlučovací besídkou pro rodiče. Letos si malí herci secvičili výběr balad z literárního díla Karla Jaromíra Erbena, Kytice. Pět z nich dramaticky ztvárnili různými způsoby: hudebně pojali baladu Kytice (zpěv), baladu Vodník výrazně recitovali, balady Zlatý kolovrat a Svatební košile zahráli jako divadelní představení a na baladu Polednice vytvořili parodii, aby vážnost, chmurnost či strašidelnost Erbenova díla malinko odlehčili. Dětem patří velká pochvala, protože Kytice svým obsahem náleží spíše do učiva 2. stupně, a ony jej zvládly bravurně!

Fotografie z představení již brzy naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 28.6.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice