Aktuálně

iŠkola.cz
Minipiškvorkový turnaj 2014

Vloženo: 31.10.2014
Stolní tenis - okresní finále

V úterý 21.10. 2014 se v Litoměřicích konalo okresní finále družstev ve stolním tenisu. Maldší žáci ve složení Jan Hajný, Kryštof Bušek a Adam Hrebinka celkově obsadili 2.místo. Starší žáci ve složení Tomáš Jonáš, Josef Hajný a Jan Pavlata z prvního místa postoupili do krajského finále, které proběhne 4.11. 2014 opět v Litoměřicích.

Vloženo: 24.10.2014
Upozornění

Upozornění

     V zájmu zajištění maximální bezpečnosti našich žáků je budova školy během vyučování uzavřena. Rodiče prvňáčků prosíme, aby před zahájením vyučování doprovázeli své děti pouze do šaten.

      V případě potřeby vstupu do budovy školy kontaktujte službu konajícího zaměstnance prostřednictvím zvonku. Vstupující osoba je povinna oznámit zaměstnanci školy účel a místo návštěvy. V odůvodněných případech může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Děkujeme za pochopení

Vloženo: 22.10.2014
VOLBY VE 4. B 2014

Nedávno uplynulé volby v ČR motivovaly žáky 4. B. Během předvolebního období si samozvaní kandidáti na prezidenta třídy utvořili vlastní volební plakáty a vedli svou volební kampaň. Během oficiálních voleb většina dětí navštívila se svými rodiči volební místnosti. Ve třídě pak každý kandidát na prezidenta 4. B přednesl svůj volební program, který byl žáky třídy doplňován dotazy a připomínkami. Každý volič pak přistupoval k volební komisi, která po kontrole vyrobeného občanského průkazu každému předala volební lístky. Ve třídě byla utvořena plenta, kde každý volič demokraticky označil svého favorita a pak svůj hlas vhodil do hlasovací volební urny. Volební komise pak sečetla hlasy a z voleb vzešel prezident třídy 4. B, Matěj Ryšavý. Ten jmenoval premiera, který druhý den jmenoval vládu třídy. Vláda včele s premierem během velkých přestávek utvořila Ústavu 4. B, kterou předložila parlamentu třídy (nezvolení žáci), kteří hlasovali a připomínkovali navrhované zákony. Děti perfektně pochopily díky zážitkovému učení pojmy pro většinu z nich do té doby zcela abstraktní - parlament, senát, demokracie, premier, kampaň, ústava, totalita ... Fotografie naleznete během podzimních prázdnin ve fotogalerii.
Vloženo: 23.10.2014
Výzkumný ústav hnědého uhlí a Ekologické centrum Most 2014

17.10. jsme se zúčastnili vzdělávací exkurze. Navštívili jsme VÚHU a Ekologické centrum Most. První část návštěvy byla věnována semináři na téma Ovzduší. Prostřednictvím různých zábavně-naučných aktivit si žáci vyzkoušeli, jakou kapacitu mají jejich plíce a dozvěděli se něco o zdrojích znečištění ovzduší.
V druhé části v rámci prohlídky měřícího vozu Horiba se žáci dozvěděli, že kvalita ovzduší je sledována pravidelně na území celé ČR prostřednictvím sítě měřících stanic (tzv. imisní monitoring). Na konci prohlídky si všichni ověřili své získané znalosti pomocí vyplnění pracovních listů. Exkurze byla zábavná a poučná. Všem děkuji za vaše skvělé znalosti z oblasti přírodních věd.
Exkurze byla podporována z projektu EU (CZ.1.07/1.1.00/44.0005).

Vloženo: 17.10.2014
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice