Aktuálně

iŠkola.cz
Exkurze 8. tříd do Prahy 2014
Dne 24. 9. 2014 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze na letiště Václava Havla v Praze a do bludiště na Petříně. Exkurze byla dotovaná Evropskou unií. Žáci měli vstupy a dopravu zdarma. Na letišti zhlédli krátký film o historii letiště. Pak prošli bezpečnostní kontrolou a autobusem popojížděli po letištní ploše, kde jim průvodkyně popisovala letadla, jednotlivé starty a přílety letadel. Nakonec si prohlédli vozový park letištních hasičů. Na Petříně se prošli bludištěm a vystoupali na rozhlednu. Všem se exkurze líbila a obohatila žáky o mnoho poznatků.
 
Vloženo: 14.10.2014
72 HODIN - RUKU NA TO! 2014

Naše škola se opět zapojila do akce „72  HODIN  -  RUKU  NA  TO!“  

Žáci sedmých a osmých tříd pracovali na úpravě doskočiště a atletické dráhy na stadionu. Žáci páté třídy vyčistili odvodňovací žlaby na tenisových kurtech a vytrhali trávu na hřišti plážového volejbalu. Po práci si opekli špekáčky a zahráli si plážový volejbal. Žáci 1. A se vydali do Domova důchodců v Libochovicích, aby se seznámili s prostředím, ve kterém tráví svůj čas senioři. Připravili si pro ně krátké vystoupení, kde předvedli to, co se zatím ve škole naučili. Pak měli možnost prohlédnout si prostory domova důchodců. Nakonec si společně zahráli kuželky, šipky a různé stolní hry. Dopoledne strávené se seniory se velmi vydařilo. A určitě toto setkání nebylo poslední. Také děti ze třetích tříd se zapojily do projektu 72 hodin - Ruku na to! Nezalekly se práce, natáhly si rukavice a vyrazily na úklid okolí naší školy. Odpadků bylo tolik, že naplnily celé dva pytle. Žáci čtvrtých a prvních tříd sbírali podzimní plody pro lesní zvířátka.

Všem zúčastněným děkujeme za podporu akce „72  HODIN  -  RUKU  NA  TO!“

Vloženo: 10.10.2014
Badatelsky orientovaná výuka chemie (BOV)

Od září jsme zařadili do hodin chemie více badatelské výuky. BOV je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek. To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti. Do centrální databáze budou průběžně vkládány fotografie z hodin.

Vloženo: 10.10.2014
SUPER EXKURZE V KRUŠNÝCH HORÁCH

Žáci 6.B a 9.B navštívili Muzeum výroby dřevěných hraček v Nové Vsi v Horách. Dále se prošli krásnou lesní stezkou kolem Flájského plavebního kanálu, kde se dříve plavilo dřevo. Fotky budou dodány do centrální databáze.

Vloženo: 10.10.2014
SuperStar 2014

Vloženo: 7.10.2014
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice