Aktuálně

iŠkola.cz
Vědomostně branná soutěž družstev - Ukaž co umíš 2014

Kdy? 24.6. 2014 - sraz ve třídě
Kde? 8:30 hodin na stadionu TJ Sokol Libochovice, dále pak v městském parku (při nepřízni počasí v prostorách školy).
Kdo? pětičlenná smíšená družstva (dívky a chlapci) jednotlivých tříd, případně čtyřčlenná smíšená družstva nebo smíšená družstva poskládaná z více ročníků.
Jak? každé družstvo po 3 minutových intervalech absolvuje předem vyznačený okruh (viz. mapka na startu) se stanovišti dle abecedního pořadí, kde splní požadovaný vědomostní či dovednostní úkol. Počítá se celkový čas, za který družstvo okruh absolvuje, sčítají se body za jednotlivá stanoviště (na každém stanovišti může být odlišný max. počet bodů). Obdržený počet bodů a celkový čas následně rozhodne o vítězi celého sportovního dopoledne.

Výsledky soutěže najdete v centrální databázi iškoly...

Vloženo: 23.6.2014
Lunzenau 18. - 20. 6. 2014

V rámci projektu Partnerství a spolupráce bez hranic se v tomto termínu uskutečnil 2. výměnný pobyt mezi českými a německými žáky, tentokráte v Lunzenau.
Naši hostitelé nám připravili tři dny plné poznání a zážitků: seznamovací aktivity, sportování (rafting , soutěže v netradičních disciplínách), noční putování, prohlídka zámku v městečku Rochlitz. 
Děti měly možnost ochutnat tradiční německou kuchyni s kuchařkou Luisou, která jim uvařila pravý Eintopf. U táboráku jsme se naučili připravovat specialitku zvanou Knüppelkuchen.
Protože se naši žáci učí německý jazyk prvním rokem, byla nám velice nápomocna tlumočnice Dagmar Pokorová. Po prvním dni zmizel ostych a obě skupiny začaly komunikovat německy, anglicky a gesty. Bylo příjemné pozorovat, jak si vzájemně pomáhají. I proto při loučení tekly slzy.
Celý pobyt se o nás starali učitelé základní školy, členové místního hasičského sboru a představitelé města. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám tento pobyt umožnili, a doufáme, že nebyl poslední.
Mgr. Jana Christenová
Mgr. Jitka Hajná

Vloženo: 23.6.2014
Lesní pedagogika 2014

Ve čtvrtek 19. 6. se žáci šestých tříd zúčastnili akce "Lesní pedagogika". Lektoři z lesní správy si pro nás připravili program o životě v lese. Učili jsme se poznávat rostliny a brouky. Zahráli jsme si hry, plnili úkoly a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lese, který je kousek od Libochovic.

obr. worldacademy

Vloženo: 20.6.2014
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2014

Dne 16. 6. 2014 se pro všechny prvňáčky stal malou slavností. Na nádvoří zámku se setkali s králem Knihoslavem I., s jeho dcerkou, princeznou Aničkou a kancléřem Čtivícem. Po složení Čtenářského slibu byli prvňáčkové slavnostně pasováni na ČTENÁŘE. Každý z nich dostal krásnou knížku a jmenovací dekret na čtenáře. Počasí se vydařilo a na své ČTENÁŘE se přišlo podívat hlavně hodně maminek, někteří tatínkové, babičky a dědečkové, vedoucí místní knihovny p. Lišková a další hosté. Chtěli bychom srdečně poděkovat panu kastelánovi - p. PhDr. L. Peškovi, že nám na chvíli propůjčil nádvoří zámku a dalším zaměstnancům státního zámku v Libochovicích za přípravu kulis a židliček. Hlavní poděkování patří panu králi - p. Chroustovi, panu kancléři - p. Jaromíru Tlustému a princezně - Aničce Tlusté.

Vloženo: 17.6.2014
Pohádka v Ploskovicích

Ani výluka na trati nepřekazila výlet druháků na zámek v Ploskovicích. Autobus nás dopravil právě včas na moc hezkou pohádku o Jezerní královně a vodníku Tutínkovi, během které jsme prošli prostory zámku. Zámecký park jsme potom využili k příjemnému pikniku.

obr. worldacademy

Vloženo: 17.6.2014
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice