Aktuálně

iŠkola.cz
Den Země 2014: 5. třídy

Žáci obou pátých tříd vyrazili na Den Země do Litoměřic, kde navštívili zdejší muzeum. V jeho prostorách zhlédli výstavu Léčivé rostliny a jejich dvojníci. Zároveň zde měli připravený program, kde se dozvěděli vše podstatné o významu léčivých rostlin a jejich využití. Na závěr byla připravena ochutnávka bylinkových čajů. Meduňkový (zklidňující) i fenyklový (na lepší zažívání) všichni rádi ochutnali.

Vloženo: 22.4.2014
Den Země 2014: 5. třídy

Děti ze druhých tříd oslavily Den země společně se žáky 6.B, kteří pro ně připravili šipkovanou s úkoly. Druháci poznávali rostliny, živočichy, třídili obrázky odpadků. V cíli si všichni opekli buřty a nabrali sílu na zpáteční cestu. Všem velký dík za vydařený den.

Vloženo: 22.4.2014
Den Země 2014: 1. třídy v parku

Dne 22. 4. se obě první třídy zapojily do soutěžení s ekologickou teatikou. Trasu v parku s lehčími i obtížnějšími úkoly pro nás připravili žáci sedmé třídy pod vedením p. uč. Christenové. Dětem z prvních tříd se akce velmi líbila. Příští rok se všichni opět těší na oslavu Dne Země. Na pomoc při organizaci soutěží se také podíleli tito další vyučující: p. Jirásková, p. Černá, p. Salač, p. Grüner, sl. Fictumová.

Všem, kteří s námi prožili super den, děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 22.4.2014
Bezpečný internet

Ve středu 16.4. 2014 proběhla s žáky 9. ročníků přednáška o používání internetu. Žáci se seznámili s tím, jak je internet doopravdy bezpečný, jakou hodnotu mají naše osobní údaje a jaká jsou rizika jejich sdílení. Dozvěděli se důležité informace o internetu, Facebooku, Wikipedii a všem, co patří ke každodennímu online životu současného školáka. Cílem bylo v žácích probudit kritické smýšlení o informacích, ke kterým se na internetu dostávají a zároveň zvýšit jejich obezřetnost při sdílení osobních údajů a fotografií. Také proběhla debata proložená prezentací s příklady z praxe např. rizika sdílení nezabezpečených informací a fotografií, skrytá reklama na Facebooku, nepravdivé údaje na Wikipedii a tipy na zlepšení zabezpečení osobních informací na internetu. Přednášku vedla studentka oboru Mediální studia FSV UK Jana Páclová.

Vloženo: 22.4.2014
Krajské kolo FO 2014

Dne 16.4.2014 se konalo krajské kolo FO kategorie E v Ústí nad Labem. Z naší školy se zúčastnil Vít Líbal, který obsadil pěkné 10. místo a stal se úspěšným řešitelem. Naši školu reprezentovala také Lucie Lebertová a Vojtěch Štor.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Vloženo: 21.4.2014
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice