Aktuálně

iŠkola.cz
Změna délky přestávky po 6. a 7. vyučovací hodině

Vážení rodiče,
vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012, umožňuje škole zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut. Této možnosti využil ředitel školy a zkrátil přestávky po 6. a 7. vyučovací hodině na 5 minut. Díky tomu stihnou dojíždějící žáci ze všech okolních obcí svůj spoj po odpoledním vyučování.

Vloženo: 27.9.2013
Atletický čtyřboj žáků II.stupně ZŠ

Ve čtvrtek 26.9. 2013 proběhl v Lovosicích "Atletický čtyřboj". Naše škola do soutěže vyslala celkem 4 družstva. Tím obsadila všechny kategorie ve kterých se soutěžilo: mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně. Nejlepším výsledkem bylo celkově 3.místo v kategorii starší žákyně (Krausová, Eisenhammerová, Kadlecová, Schreiberová, Fišerová). Celkové výsledky, soupisku, propozice soutěže a fotky z celé akce najdete v centrální databázi iškoly.
Děkujeme

Vloženo: 27.9.2013
Druháci na farmě

Ve středu 25.září se děti ze II.A vypravily na návštěvu na farmu rodiny Růžičkových ve Slatině. Paní Růžičková s panem Růžičkou jim ukázala, jak chovají býky, koně, ovečky, jaké zemědělské plodiny pěstují. Připravila dětem také soutěž, ve které si oživily znalosti z prvouky. Největším zážitkem byla potom projížďka na koni a v traktoru. Naštěstí nás počasí nezklamalo a výlet se vydařil. Růžičkovým velký dík.

Vloženo: 26.9.2013
Partnerství a spolupráce bez hranic Libochovice - Lunzenau 2013

V rámci projektu Partnerství a spolupráce bez hranic proběhl v týdnu od 9. do 13. září 2013 výměnný pobyt pro německé a české žáky z Lunzenau a Libochovic. Pro účastníky byl připraven bohatý program s ubytováním na Leské u Třebívlic. Celý článek od K. Zítkové a A. Psotové ze 7.A najdete v centrální databázi iškoly v datech pro žáky a rodiče.

Vloženo: 22.9.2013
Vesnice řemesel - 5. třídy

Ve středu 18.9. jsme vyrazili do Ostré nad Labem, abychom si ve zdejší Historické vesnici řemesel "Botanicus" vyzkoušeli svoji šikovnost, dovednost a tvořivost. Nejprve nás čekala prohlídka vesnice s výkladem průvodkyně o historii a významu řemesel a o surovinách, které se používaly při řemeslné výrobě v jednotlivých dílnách. Pak jsme si sami mohli vyzkoušet, jak se vyrábí voňavé mýdlo z bylinek, svíčka nebo ruční papír. Na hrnčířském kruhu jsme si vyrobili krásné misky nebo svícny. Sami jsme si smotali provaz nebo obrousili polodrahokamy. V knihařské dílně jsme zjistili, kolik síly je potřeba při tisku listin, nebo jak obtížně se psalo husím brkem. Většina z nás zaskočila do krčmy, kde jsme neodolali a ochutnali keltské palačinky (vynikající) a bramboráčky (výborné). Stačili jsme si prohlédnout i přilehlé zahrady. Škoda, že nám počasí neukázalo přívětivější tvář. Ale ani déšť nám nezkazil náladu a výlet jsme si pořádně užili. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky.
žáci 5. tříd

Vloženo: 20.9.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice