Aktuálně

iŠkola.cz
Soutěž základních škol ve sběru surovin ve školním roce 2012/2013

V loňském školním roce se na naší škole sebralo 7 280 kg papíru a z přihlášených 19 škol na Litoměřicku jsme se umístili na 5. místě. Na jednoho žáka naší školy připadá 17 kg odevzdaného papíru.

V kategorii odevzdaných PET lahví jsme se umístili na 6. místě z celkového počtu 10 škol z Litoměřicka. Sebralo se 760 kg pet lahví.

 

Vloženo: 18.9.2013
ŠD - info

Do školní družiny děti potřebují notýsek 644, ručník a tepláky (sportovní vyžití). V notýsku mají děti nalepeny údaje týkající se platby ŠD. Prosíme, pravidelně kontrolujte informace na webových stránkách školní družiny a v notýsku.

Vloženo: 18.9.2013
Život dětem a Tříkrálová sbírka

Naše škola opět zakoupila pro zdravotně postiženého žáka notebook, který mu usnadní výuku i domácí přípravu. A to díky účasti na charitě.

Peníze škola získala účastí v Tříkrálové sbírce ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice a prodejem předmětů občanského sdružení Život dětem pod názvem „Srdíčkové dny“.

Děkujeme všem, kteří přispěli.

Vloženo: 17.9.2013
Recyklohraní ve školním roce 2013/2014

Věnujte starý počítač, získejte body do Recyklohraní pro naši školu a pomozte nám zapojit se do soutěže o výlet do jihlavské ZOO a na recyklační linku!

Počítače najdou své využití při recyklaci nebo po repasi jako dar charitativním organizacím. V době od 2.9. do 15.11.2013 můžete svůj vysloužilý počítač, stačí pouze bedna bez monitoru, desktop nebo notebook nosit do třídy II.A, případně k panu školníkovi. Děkujeme.

Sběr baterií a novin pokračuje...

Baterie vhazujte do sběrných nádob pod schody zeleného schodiště. Svázané noviny opět odevzdávejte každé úterý ráno u bočního vchodu paní Balikové.

Ve škole používejte popelnice na tříděný odpad a nezaplňujte zbytečně koše ve třídách!

 

Vloženo: 4.9.2013
První den ve škole

2. 9. 2013 byl pro nové prvňáčky slavnostním vstupem do "OPRAVDICKÉ VELKÉ ŠKOLY". Všichni se shromáždili před školou, vyslechli si pěkné uvítání od pana ředitele Mgr. M. Matějky a od paní starostky Ing. J. Holé a pak se odebrali do svých nových tříd. Ve třídách je přivítaly paní učitelky, děti si prohlédly ukázky učebnic a na závěr si odnesly domů odznak "JSEM ŠKOLÁK", upomínkové listy a dárečky od sponzorů.

Všem, kteří na nás dnes mysleli a drželi nám palce, děkujeme.

Můžete zhlédnout fotografie.

Vloženo: 3.9.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice