Aktuálně

iŠkola.cz
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2013

Žáci naší školy se zúčastnili 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013. Odborná porota posuzovala přes 24 500 prací od dětí z 68 zemí světa. V této konkurenci získal Štěpán Chadraba z 8.B nejvyšší ocenění výstavy - medaili Lidická růže. Jeho práce bude vystavena v Lidické galerii do konce října 2013. Štěpán je pozván na vernisáž výstavy, kde by mu měla být medaile slavnostně předána. Fotografie vybraných prací a seznam oceněných naleznete na webových stránkách - http://www.mdvv-lidice.cz/.

Štěpánovi gratulujeme k úspěchu a přejeme další!

Vloženo: 15.5.2013
Vládce nebes

Žáci 3. B a 1. B se zúčastnili soutěže „Vládce nebes“, kterou vyhlásil časopis „ABC“. Školní turnaj v hodu papírovou vlaštovkou, proběhl ve středu 15. 5. 2013. Soutěžilo se, kdo dohodí nejdál. Každý soutěžící měl tři hody. Zde jsou výsledky.

Můžete se podívat do fotogalerie.

Vloženo: 15.5.2013
RECYKLOHRANÍ 2013

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu - Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Speciální nádoby:
1) krabice na vysloužilé baterie (přízemí nové budovy)
2) krabice na nepoužívané, ale funkční mobily (v ředitelně školy)
3) červená popelnice na drobné elektrozařízení, jako jsou: diskmany, walkmany, kalkulačky, rádia, elektr.hračky, ovladače,... (přízemí nové budovy)

Vše je formou soutěže o super ceny. Další informace v centrální databázi iškoly ve složce "informace pro žáky a rodiče" nebo na www.recyklohrani.cz

Vloženo: 13.5.2013
Pohár rozhlasu 2013

V Lovosicích se uskuteční již tradiční atletické přebory žáků 2.stupně základních škol. V úterý 14.5. 2013 pro 6.-7.třídy a ve středu 15.5. pro 8.-9.třídy. Propozice a soupisku najdete v centrální databázi iškoly.

Vloženo: 13.5.2013
OVOV 2013 - odznak všestrannosti olympijských vítězů

V úterý 21.5. 2013 se v Litoměřicích uskuteční okresní kolo OVOV v disciplínách: sprint na 60m, hod medicinbalem, přeskoky švihadla, trojskok z místa, kliky, leh-sedy a běh na 1000m. Propozice, soupisku a podrobnosti o jednotlivých disciplínach najdete v centr.databázi iškoly nebo na http://www.ovov.cz/o-projektu/pravidla

Vloženo: 13.5.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice