Aktuálně

iŠkola.cz
2.B - NÁVŠTĚVA KOSTELA VŠECH SVATÝCH V LIBOCHOVICÍCH

Proč se v té knize často mluví o Pánu Bohu? Kdo je to Hospodin? Proč se v té knize modlí? Co je to modlitba? Kdo je to kněz? Jak to vypadá v kostele? Těmito otázkami mě děti častovaly při čtení úryvků z knihy Broučci od Jana Karafiáta. Rozhodli jsme se proto navštívit náš kostel v Libochovicích, kde nás provedl a na mnohem více otázek zodpověděl pan farář Josef Szeliga. I touto cestou mu za příjemný kulturní zážitek mnohokrát děkujeme. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Vloženo: 5.5.2013
16.ročník McDonal's CUP

Ve čtvrtek 25.4. 2013 se ve Straškově konalo okrskové kolo v minikopané mladších žáků. Družstvo kategorie 2.-3.tříd skončilo na 2.místě. Družstvo kat. 4.-5.tříd tento turnaj vyhrálo a tím postoupilo do okresního kola, které se uskuteční v pátek 3.5. 2013 v Roudnici n/L.

Vloženo: 29.4.2013
Den Země v 7.A

V pondělí 22.4. 2013 podnikla 7.A přírodopisnou vycházku na nedaleký vrch Jiřetín. Sledovali jsme probouzející se flóru i faunu, na Jiřetíně si vysvětlili ekologickou stopu člověka, opekli buřty, prohlédli okolní krajinu prozářenou sluncem, zkusili fyzickou zdatnost, vyslechli si zajímavosti o Klapém od klapských rodáků, uklidili a vraceli se zpět. Sesbírané odpadky pak skončily v kontejnerech.

Vloženo: 29.4.2013
Den Země v 8.A

Všichni jsme vstali do slunného rána a vydali  se na cestu k Hazmburku, abychom si prohlédli krásy našeho okolí. Za městem jsme první potkali těžbu cihlářské hlíny pro HELUZ. To zrovna nepatří mezi krásy, ale je známo, že kamenolomy Českého středohoří zlikvidovaly i celé kopce. Žáci cestou plnili zábavné i vědomostní úkoly z přírodopisu, tělesné výchovy, zeměpisu, zdravovědy a o CHKO. Na úpatí Hazmburku všem chutnala svačina a cestou domů jsme si i zazpívali.

Vloženo: 28.4.2013
Slet čarodějnic na prvním stupni


               

Vloženo: 27.4.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice