Aktuálně

iŠkola.cz
Karneval žáků I. stupně

V pátek 15.2. 2013 se uskutečnil v KS U Tří lip maškarní karneval žáků prvního stupně. Fotky najdete na webu školy ve fotogalerii.

Vloženo: 22.2.2013
Zápis dětí do 1. třídy

Ve dnech 6. a 7. února proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Děti prokazovaly svoji připravenost na zvládnutí nároků první třídy. Předpokladem úspěšného vstupu do 1. třídy není znalost písmen nebo počítání, ale správné návyky a samostatnost při sebeoblužných činnostech (umět se obléknout, vyndat si věci z aktovky a penálu, udržovat pořádek ve svých věcech apod.) Důležité jsou i znalosti barev, geometrických tvarů, řečové dovednosti a v neposlední řadě i správná mluva. Jak se v posledních letech ukazuje, právě nesprávná výslovnost a potíže při vyjadřování jsou největším úskalím, se kterým dítě do školy nastupuje. Pokud není před vstupem do školy dokončena náprava řeči, dítě může mít nejen v první třídě, ale i dalších ročnících problémy zejména v českém jazyce. Letos bylo zapsáno 48 dětí, u 20 dětí se bude rozhodovat o odkladu školní docházky. Odklad školní docházky uděluje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického pedagoga. Důvodem odkladu může být celková nezralost nebo právě závažnější logopedické problémy. Všem dětem, které úspěšně prošly zápisem, přejeme hodně úspěchů a příjemných zážitků z pobytu ve škole.

Vloženo: 12.2.2013
Pozdrav z Bedřichova

Krásný pozdrav z lyžařského kurzu v Bedřichově v Jizerských horách zasílají žáci sedmých ročníků a jejich instruktoři.

P.S. Máme se hezky a vaří tu dobře  Wink

Vloženo: 6.2.2013
Informace školní družiny

Některé děti nemají dosud zaplacenou družinu na druhé pololetí. Částku 500 Kč je nutné zaplatit do 8. 2. 2013 bankovním převodem nebo v hotovosti u pí. Novákové. Při platbě bankovním převodem nezapomeňte uvést variabilní symbol a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

V době zápisu (6. 2. a 7. 2.) bude školní družina přemístěna do hudebny ve 2. poschodí. Děti si vyzvedávejte jako obvykle prostřednictvím zvonku.

Vloženo: 5.2.2013
Netradiční rozdávání vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. dostávaly děti z prvních tříd svoje první vysvědčení. Velká sláva se konala v kulturním středisku U Tří lip v Libochovicích za přítomnosti rodičů a příbuzných. Všechny nejdříve uvítal pan ředitel, pak děti zazpívaly školní hymnu a po třídách předvedly krátký program složený z básniček, písniček a pohádek. Pak bylo slavnostně rozdáno vysvědčení. Celá akce se velice vydařila a doufáme, že na ní jak děti, tak rodiče budou dlouho vzpomínat. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Vloženo: 4.2.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice