Aktuálně

iŠkola.cz
DĚTSKÝ KARNEVAL

První stupeň základní školy pořádá ve spolupráci s agenturou „Štěpánčino divadélko“ dětský karneval, který se bude konat 15. února 2013 od 8:15 do 11:15 hodin v KS U Tří lip v Libochovicích.

Karnevalová maska podmínkou!

Vloženo: 30.1.2013
Třeťáci si vyzkoušeli volby

Ve 3. B se čtvrtek 31. 1. 2013 uskutečnily volby do třídního parlamentu. Ti žáci, kteří kandidovali na starostu třídy, si připravili svoje volební programy, s nimiž se pak prezentovali před ostatními spolužáky.

Volby starosty se zúčastnil každý žák třídy, který se, jako ve skutečných volbách, prokázal volební komisi „občanským průkazem“. Pak se odebral za plentu, kde na volebním lístku zaškrtl vybraného kandidáta a následně vhodil svůj hlas do volební urny. U žáků se volby setkaly s velkým zájmem. Vyzkoušeli si, jak budou za několik let postupovat při opravdových volbách. Kandidáti si vyzkoušeli – jak zformulovat svoje názory, jak je prezentovat ostatním a jak zvládnout neúspěch, což není jednoduché.

Po sečtení hlasů druhého kola zvítězila Ivanka Grünerová (13 hlasů) a stala se starostkou třídy. Jejím zástupcem byl zvolen Matýsek Česal (8 hlasů). Na závěr si žáci zazpívali školní hymnu a vítězní kandidáti byli ošerpováni. Vše bylo zaznamenáno a uloženo ve fotogalerii.

Vloženo: 31.1.2013
Zápis do školy

Zápis do I. tříd školního roku 2013/2014 proběhne ve středu 6. února 2013 pro libochovické děti a ve čtvrtek 7. února 2013 pro ostatní. Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny.  Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (zápisní lístek, žádost o přijetí, žádost o odklad) mohou rodiče vyplnit na místě, nebo si je stáhnout a vyplnit dopředu. K dispozici jsou na webových stránkách školy v sekci dokumenty - zápis, nebo po přihlášení na iŠkolu v centrální databázi.

Na společné setkání se těší zaměstnanci ZŠ J. E. Purkyně Libochovice.

Vloženo: 31.12.2012
Vysvědčení

V souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude žákům v 1. pololetí místo vysvědčení vydán výpis z vysvědčení. Ten obsahuje všechny náležitosti a údaje jako oficiální vysvědčení, ale je tištěn na běžném kancelářském papíru. Výpis se škole nevrací. Na konci školního roku dostanou žáci oficiální vysvědčení za obě pololetí.
Výpis z vysvědčení bude v prvním pololetí vydán ve čtvrtek 31. ledna 2013.

Vloženo: 29.1.2013
Dějepisná olympiáda 2013

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole dějepisné olympiády, které se konalo 28.1.2013 v Litoměřicích. Z 32 účastníků obsadil Vít Líbal z 8.B 1. místo a postupuje do krajského kola. Roman Pavlata z 9.A skončil na 4. místě a je rovněž navržen na postup do kraje. Oběma moc gratulujeme a přejeme úspěch i v dalším kole!!!

Vloženo: 29.1.2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice