Aktuálně

iŠkola.cz
Projekt - Zdravá 5

Od října do prosince probíhá na 1. stupni akce „Zdravá 5“ ve spolupráci s Nadačním fondem Albert. Jedná se o dobře připravený program o zdravé výživě, který hravou a soutěživou formou seznamuje účastníky se správnou výživou a pitným režimem. Děti byly rozděleny do čtyř soutěžních družstev. Každé družstvo plnilo zadané úkoly. Při plnění jednotlivých úkolů byly využity téměř všechny lidské smysly. Nechyběla ani výborná motivace – žáci dostávali za splněné úkoly žetony, které si střádali do kasiček. V závěru této akce každý žák dostal diplom za účast a ti nejlepší získali zdravou odměnu - trs banánů.                                                                                                               Z této akce jsou pořízené fotografie.

Vloženo: 18.10.2012
Podzimní poznávání rostlin

V úterý 16.října proběhla v Litoměřicích soutěž Podzimní poznávání rostlin. I z naší školy se na tuto soutěž připravovalo a zúčastnilo několik žáků. Ze 3.B to byly L.Hlaváčková a E. Krobová, ze 7.B J. Moravec,R. Pleticha a P. Rejzek. Z 8.B potom K. Erlichová,Š. Chadraba,L. Lebertová a M. Šalounová. Zvláště chci poděkovat za pomoc při přípravě na tuto poznávačku dvěma posledně jmenovaným děvčatům, která přinášela potřebné dřeviny. Výsledky soutěže zatím nejsou známé. I když případné umístění na předních místech potěší, soutěž splnila účel již nyní - žáci si rozšířili vědomosti z přírody a vytvářejí si k ní kladný vztah. Vlasta Krobová

Vloženo: 16.10.2012
Moderní hodina chemie

Jako každý rok, i letos nás navštívili studenti VŠCHT v Praze, aby ukázali dětem, jak zábavná a efektivní umí chemie být. Opět jsme si ukázali, co vše dokáže suchý led, kapalný dusík + květina za nepovedené rande :) že mluvit jako Klingoni umí i náš pan zástupce....jak silný je výbuch při sloučení vodíku s kyslíkem, že plamen může hořet zeleně, modře, červeně atp. A nakonec snad ta nejsladší tečka, zmrzlina dle přání, vyrobená z pravé smetany, cukru a kapalného dusíku :)
Všem moc děkuji za super hodinu a věřím, že i za rok se nám podaří hodinu zopakovat. Adéla Marschallová

Vloženo: 16.10.2012
Celostátní soutěž pro žáky 1. stupně základních škol ve florbale začíná!

Vážení sportovní přátelé, učitelé a florbaloví nadšenci,
po velice úspěšném projektu O pohár ministra školství ve florbale 2012, odstartuje v říjnu letošního roku další projekt, který připravila Česká florbalová unie pro žáky 1. stupně základních škol Pohár ČFbU pro 1. stupeň základních škol 2013. Tento projekt je výjimečný nejen svým celorepublikovým rozsahem, ale také faktem, že turnaj tato věková kategorie doposud neměla. Stejně jako vloni se dá i nyní očekávat, že se turnaje zúčastní více jak 1000 týmů ze všech základních škol po celé republice. Turnaj svojí formou naváže na loňský ročník projektu O pohár ministra školství, který byl však určen pro žáky až 9. tříd. Určen však bude pouze žákům prvního stupně a bude se hrát systémem 3+1. Za předchůdce nového projektu ČFbU můžeme považovat úspěšné soutěže školského florbalu z let 2004, resp. 2008 ORION a JAGA OXYGEN CUP, které byly mezi žáky velmi oblíbené, a přihlásilo se do nich celkově více jak 2 000 družstev složených ze žáků základních škol napříč celou republikou. V září letošního roku proběhla registrace týmů do soutěže, uzávěrka přihlášek byla stanovena na 5. října 2012. Celý projekt Pohár ČFbU pro 1. stupeň ZŠ 2013 oficiálně odstartuje úvodními Okresními kvalifikacemi 22. října 2012.
Další informace najdete v centrální databázi iškoly nebo na http://www.mladeznickyflorbal.cz/2012cfbu

Vloženo: 16.10.2012
Projekt 72 hodin - Ruku na to!

Pomoc lesní zvěři

Některé třídy 1. stupně naší školy se zapojily do projektu 72 hodin - Ruku na to! V pátek 12. 10. 2012 budou sbírat kaštany, žaludy a bukvice pro lesní zvěř. O víkendu se mohou k dětem připojit nejen rodiče. Nasbírané plody přineste v pondělí 15. 10. 2012 do budovy školy na určené místo (boční vchod z parkoviště nebo v přízemí nové budovy školy – vše bude označeno názvem KAŠTANY).

http://www.72hodin.cz/projekty/pomoc-lesni-zveri

Vloženo: 11.10.2012
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice