Aktuálně

iŠkola.cz
Změna délky přestávky po 4. vyučovací hodině

Vážení rodiče,
vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012, umožňuje škole zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut. Této možnosti využil ředitel školy a zkrátil přestávku po 4. vyučovací hodině na 5 minut. Díky tomu stihnou dojíždějící žáci ze všech okolních obcí svůj spoj po 5. vyučovací hodině.

Vloženo: 10.9.2012
Ecobat

Přestanou Vám jít doma hodiny, nefunguje ovladač, nesvítí baterka? Nevyhazujte vybité baterie do koše, pošlete je do školy.
Naše škola je zapojena do ekoprojektu. Za sběr baterií získáme body, za které si pak můžeme do školy objednat pomůcky pro výuku.
Baterie odevzdávejte své třídní učitelce na prvním stupni nebo je vhoďte do určené nádoby v přízemí nové budovy. K této akci se přidává i 2.stupeň. Více informací na www.recyklohraní.cz nebo www.ecobat.cz. Soutěž bude ukončena 1.12.2012.
Děkujeme

Vloženo: 10.9.2012
První školní den

Pondělí 3. září 2012 bylo pro 55 prvňáčků velkým dnem. Byli se sice ve škole podívat při zápisu, někteří ve školičce, ale nyní usedli do lavic s očekáváním, jaké to tady opravdu bude. Doufejme, že první den splnil jejich očekávání a že do školy budou chodit rádi.

Podívejte se na fotografie.

Vloženo: 5.9.2012
Nový školní řád

Od 1. 9. 2012 je v platnosti nový školní řád ZŠ Libochovice a nová pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Platné znění těchto dokumentů je k dispozici v záložce "Dokumenty", v centrální databázi na iŠkole, v ředitelně školy a ve schránce "Informace pro rodiče" v prvním patře nové budovy školy.

Vloženo: 3.9.2012
Školní rok začal

Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, žákům a jejich rodičům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Vloženo: 3.9.2012
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice