Aktuálně

iŠkola.cz
RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu - Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.
Speciální nádoby: 1) krabice na vysloužilé baterie - prozatím u pana školníka
2) krabice na nepoužívané, ale funkční mobily - v ředitelně
3) červená popelnice na drobné elektrozařízení, jako jsou: diskmany, walkmany, kalkulačky, rádia, elektr.hračky, dálkové ovladače, staré mobily, digitálky, vysílačky, hračky na ovládání, ...)- v přízemí nové budovy
Vše je formou soutěže o super ceny.
Další informace na www.recyklohrani.cz

Vloženo: 25.4.2012
Den Země - Jiřetín
Je pondělí 23.04.2012. Máme hodinu psaní a učíme se poděkovat nejen ústní, ale i písemnou formou svým spolužákům z obou osmých tříd a jejich p. učitelkám za pěkně připravený program zaměřený ke Dni Země. V pátek 20.04.2012 byl našim cílem Jiřetín. Cestou jsme se pozorně dívali kolem sebe a viděli několik "černých skládek". Plnili jsme spoustu úkolů zaměřených na ochranu přírody, zkoušeli jsme třídit odpad, připravit ohniště, založit a uhasit oheň. Úkoly jsme vypracovávali ve skupinách, kde nám pomáhali starší spolužáci. Po splnění úkolů jsme si opekli uzeninu a vyhodnotili pořadí skupin. Za pěkně připravený program se spoustou zajímavých úkolů děkují žáci 3.B.
Vloženo: 24.4.2012
DEN ZEMĚ - 1.B
Prvňáčci se na oslavu Dne Země vydali na farmu ve Slavětíně nad Ohří. Zde se setkali s většinou zvířat, o kterých se v posledních hodinách prvouky učili slovem i obrazem. Chov domácích zvířat jim ukázala majitelka farmy paní Suchá. A nebyly to jen krávy, telata, ovce, kachny, kapři a koně, ale i pštrosi nebo lamy. Nejen pozorování zvířat děti zaujalo, ale mohly si je i pohladit a nakrmit. Velkým zážitkem byla ukázka pštrosích vajec, obrovských, pomalovaných jako kraslice. Nakonec si všichni sáhli pro štěstí na menhir Baba a zahráli hry pro rozvoj pohybových schopností a společenských návyků. Domů děti přijely plni krásných dojmů a zážitků.
Vloženo: 24.4.2012
Ředitelské volno
V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 7. 5. 2012 volný den pro žáky a to z organizačních a technických důvodů.
Vloženo: 24.4.2012
DEN ZEMĚ 4.B
Dnes jsme se vydali pozorovat hlavně bylinné patro lužního lesa.Cestou jsme pozorovali i jiné byliny a rašící lístky různých stromů a keřů.Líbily se nám rosou třpytící se pavučiny. Kapičky rosy na lístcích vypadaly jako malé drahokamy.Poznali jsme: dymnivku dutou, sasanku pryskyřníkovitou, lechu jarní, různé druhy fialek, kopřivu dvoudomou, hluchavku nachovou, plicník lékařský, rozrazily, popenec, smetanky, podběl, křivatec žlutý a za "Myslivnou" koberce česneku medvědího.Líbily se nám také mokřady, tůně a potůčky. Na náš sluch doléhaly i rozličné ptačí serenády.Prostě les je balzám na duši.V areálu lesních školek jsme obdivovali náročnou práci lidí při pěstováním dřevin pro obnovu porostů.
Vloženo: 23.4.2012
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice