Aktuálně

iŠkola.cz
Den Země s 5.B
Žáci 5.B měli na tento den připravenou ekologickou šipkovanou a úklid v okolí libochovického jezu. Ve skupinách plnili celkem 10 úkolů zaměřených na ekologii, které nebyly vždy snadné. Tyto úkoly plnili na trase škola-libochovický jez. Po splnění úkolů jsme si opékali buřty. Druhou část, úklid v okolí jezu, jsme z bezpečnostních důvodů nesplnili a tak jsme po návratu ke škole, posbírali alespoň odpadky v okolí školy. Den se vydařil.
Vloženo: 23.4.2012
6.B čistí studánku
Ke Dni Země se rozhodli žáci 6. B
vyčistit studánku v lese u Myslivny. Po
krkolomném, blátivém šplhání do svahu
jsme studánku našli a vyčistili. Užili jsme při tom hodně legrace, ani mokro v botách nám nevadilo.
Foto ve fotogalerii.
Vloženo: 23.4.2012
Den Země na naší škole
Žáci, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit aktivit v přírodě ke Dni Země, vyráběli tématické nástěnky na zvelebení školních prostor pod vedením p.uč.Škorpové a p.uč.Jiráskové.
Vloženo: 23.4.2012
Den Země v 6.A - Venuše Plášilová

Na svátek Země jsme se v 6.A připravovali v hodině výtvarné výchovy i přírodopisu.A v pátek jsme se vydali do přírody a teoretické znalosti uplatňovali v praxi.Vybaveni atlasem rostlin jsme určovali jarní rostliny,všímali si upravených lesních cest a ujišťovali se,že my přírodu nikdy znečišťovat nebudeme,že v přírodě se chováme ohleduplně a že i naším přičiněním bude v přírodě hezky.

Vloženo: 23.4.2012
Den Země v DDM - 3.B

17.04.2012 navštívila třída 3.B Dům dětí a mládeže v Litoměřicích, kde byl připraven program ke Dni Země. Děti se dozvěděly spoustu poznatků nejen o chovu domácích zvířat, ale i domácích mazlíčků. Tečkou na závěr byla jízda na ponících.
Vloženo: 23.4.2012
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice