Aktuálně

iŠkola.cz
S IX.B na Dni Země
Poslední tři roky naší školní docházky jsme na Den Země zaměřili svoji pozornost k dominantě Libochovic - Hazmburku. Vyzbrojeni igelitovými pytli, rukavicemi a dobrou náladou jsme po shlédnutí poučného videa "Jak třídit odpady" vyrazili na trasu.
Za hodinku dorazili ti nejrychlejší na vrchol, "šneci" se tam doplazili o dvacet minut později.Ani si nestačili odpočinout, protože čas velel k návratu.A při zpáteční cestě přibyla navíc povinnost:Sbírat to, co do přírody nepatří.Igelitový pytel se pozvolna zaplňoval plastovýmí lahvemi, papíry, igelitovými sáčky, plechovkami od piva a dalším sběrem.Když jsme došli k ceduli LIBOCHOVICE , byl pytel téměř plný.Co můžeme říci po tříleté zkušenosti? Že jsou turisté - návštěvníci hradu ukázněnější? ( V minulých letech jsme s jedním pytlem nevystačili).I když možná je to tím, že koncem dubna jich na Hazmburk zatím mnoho nešlo.
Vloženo: 22.4.2012
Den Země 3.A a 9.A
V pátek 20.4. jsme se přesvědčili, že i věkově odlišné třídy 3.A a 9.A spolu můžou strávit příjemné dopoledne. Deváťáci si totiž vymysleli pestrý a zábavný program pro mladší kamarády. Do soutěže se zapojily 4 skupiny třeťáků, které si ve třídě a na interaktivní tabuli vyzkoušely různé smyslové hry, řešily úkoly týkající se ochrany přírody a třídění odpadů. Další hry a soutěže proběhly v areálu dětského hřiště v městském parku. Došlo i na úklid hřiště s umělým povrchem a jeho okolí. Dopoledne se vydařilo i díky pěknému počasí.
PS. Děkujeme všem deváťákům za kamarádský přístup a spolupráci. žáci 3.A
Vloženo: 22.4.2012
Den Země 1.A, 2.B, 4.A
V pátek 20.4. jsme si připomněli nadcházející Den Země. Nejprve jsme si vysvětlili, jak a proč je důležité třídit odpad a jak ho lze dále využít. Potom jsme z odpadního materiálu (karton, plast) vytvářeli roboty, dopravní prostředky, květiny, chobotnice a jiná zvířátka. Stačilo trochu fantazie a vznikla krásná dílka, kterými jsme vyzdobili část školy. Zpestřením byla i svačina - opékání uzeniny na novém ohništi před školou.
Podívejte se do fotogalerie.
Vloženo: 22.4.2012
Návštěva ČESKÉ TELEVIZE.
17.04. byli žáci z 1.A na zajímavé návštěvě v ČT. Kromě postaviček Jů a Hele viděli i jak se natáčí pořad Kouzelná školka. Na závěr prohlídky děti navštívily kouzelnou komnatu s trůnem, brněním a kouzelnou knihou.
Fotografie jsou ve fotogalerii.
Vloženo: 20.4.2012
Den Země 5.A (Markéta Beránková)
Den Země v 5.A začal rozhovorem, co pro nás Země znamená a proč si jí musíme vážit. Hravou formou jsme si zopakovali, kam patří odpady, pověděli jsme si o důležitosti všech organismů na Zemi, v AZ kvízu jsme si zasoutěžili. Potom jsme vyrazili do ulic udělat si představu,zda a jak občané Libochovic třídí odpad. Pověděli jsme si o jejich reakcích, číselně průzkum rozebereme na nejbližší hodině matematiky.
Vloženo: 20.4.2012
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice