Aktuálně

iŠkola.cz
Projektový den u prvňáčků

Pondělí 13. března 2017 bylo pro prvňáčky naší školy tak trochu jiné než obyčejné školní dny. Jako první se děti rozloučily s posledním písmenkem v Živé abecedě, s písmenkem D. A to velice slavnostně - ddddddortem a ddddddiskotékou. Dort nebyl jen tak ledajaký, jednak vypadal úplně stejně jako Slabikář a i výborně chutnal! Opravdový Slabikář byl pak každému skoročtenáři předán. Poté nastala chvíle, kdy se měli žáčci prvních tříd seznámit s novým písmenkem, jež jim otevře cestu do Slabikáře. A to bylo písmenko J, se kterým děti skamarádila paní jóga. Pod vedením zkušené cvičitelky Ajky Červené z Vědomic si malí jogínci protáhli svá těla. Projektový den se velice podařil a touto cestou děkujeme všem zúčastněným. Fofo naleznete již brzy ve fotogalerii.

Vloženo: 16.3.2017
Úspěch recitátorky
Velký úspěch zaznamenala Marina Sammartino v okresním kole recitátorů.
Přednesem úryvku z Čapkovy Dášeňky si zajistila postup do dalšího kola recitační soutěže, které se uskuteční v lounské knihovně.
Blahopřejeme a v dalším kole přejeme hodně úspěchů!
Vloženo: 15.3.2017
Recitátoři v domově důchodců

V úterý 7.3. vystoupila dvacítka žáků 1. stupně v domově důchodců, aby nacvičeným pásmem písniček a básniček přispěla k oslavám MDŽ, které zde probíhaly. Žáci byli za své představení odměněni velkým potleskem.

Vloženo: 12.3.2017
Flétničkou se hudba otevírá

Od druhého pololetí se prvňáčci začali učit hrát v hodinách hudební výchovy na zobcovou flétnu, kde si nenásilnou formou začínají osvojovat noty, správné dýchání a procvičují koordinaci levé a pravé ruky. Hodiny jsou provázeny velkou pracovní nasazeností a pílí dětí. Hru na flétnu využívají také denně v hodinách českého jazyka, když si před společným čtením vždy zahrají. Fotky naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 2.3.2017
Libochovická laťka 2017 - Nejlepší výsledky soutěže ve skoku vysokém

Vloženo: 2.3.2017
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice