Aktuálně

iŠkola.cz
Adventní čas ve 3.B

Již na konci listopadu jsme začali s přípravou na Vánoce. Děti slavnostně zdobily třídu, vyráběly dárečky pro maminky, dne 5. 12. nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti.
Ve středu 21. 12. proběhla vánoční besídka pro rodiče. Děti předvedly, co vše znají o vánočních zvycích, zazpívaly, zatančily, zahrály pohádku. Překvapením bylo vystoupení kouzelníka.
Ve čtvrtek 22. 12. zhlédly zajímavé a poučné chemické pokusy, které si pro ně pod vedením pí uč. Marschallové připravili žáci deváté třídy. Ve třídě si předaly dárečky a během přípitku dětským "šampáněm" si popřály hezké prožití vánočních svátků.
Foto naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 5.1.2017
Piškvorkový turnaj

Již tradiční piškvorkový turnaj žáků prvního stupně se blíží. Třídní utkání proběhnou v týdnu od 23.1. do 27.1.2017.

Žáci, kteří postoupí do finálového kola, se v pondělí 30. ledna 2017 dostaví do třídy 2.B. Pro žáky prvních a druhých tříd  je stanoven začátek od 10:00 a pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd od 10:50.

Vloženo: 2.1.2017
Vánoční šplh

V předvánočním týdnu se konala soutěž ve šplhu dětí z prvního stupně.

Výsledky najdete v centrální databázi iškoly...

Vloženo: 2.1.2017
Vánoční vědecká show

Dne 22.12.2016 se opět naše učebna chemie proměnila v kouzelnou laboratoř. Žáci devátého ročníku si připravili kolem deseti zajímavých, a hlavně poučných experimentů, které za pomoci vyučujícího předvedli žákům prvního stupně a žákům speciálních tříd. Velmi efektně vysvětlili zkázu vzducholodí plněných vodíkem, demonstrovali vlastnosti a využití oxidu uhličitého a kyslíku, nechali před zraky žáků vylézt hada, jehož strukturu si děti mohly osahat. Vyvolali jsme Džina z lahve, aby nám splnil alespoň jedno hřejivé přání, proměnili vodu v malinovku a šmoulí kapalinu, vyrobili pastu pro slony a mnoho dalších zajímavostí z oblasti vědy. Příjemnou vánoční atmosféru nám dělal vlastnoručně zdobený chemický stromeček a dárečky. Děkuji všem, co se show zúčastnili a jakkoli pomohli. Bylo to velkolepé představení.

Vloženo: 2.1.2017
Badatelsky orientovaná výuka chemie

Úkol zněl jasně, připravte směs o nejnižší teplotě z vody, soli a ledu a zjistěte, proč se v zimě solí silnice. Žáci v rámci badatelsky orientované výuky samostatně zjišťovali, jaký je pozitivní, ale i negativní vliv solení silnic. Každý na to šel trošku jinak, každopádně výsledek stál za to. Tento typ výuky ověřuje samostatné myšlení jedinců ve skupině s minimálním vlivem učitele. Mohu konstatovat, že žáci si vedli skvěle a jejich počáteční hypotézy byly prakticky potvrzeny. Teplota dosahovala až -17°C, což stačilo ke ztuhnutí vody ve zkumavce. Jak řekl jeden žák: "Být vědcem je celkem zábava" :)

Vloženo: 19.12.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice