Aktuálně

iŠkola.cz
Vědecká show

Vloženo: 13.7.2016
Rozloučení s Karlem IV.

V úterý 28.6. ukončili žáci 2.A práce na projektu, věnovaném 700. výročí narození Karla IV. První část projektu tvořili v květnu, kdy se seznámili s jeho zajímavými životními osudy. Na základě získaných poznatků vytvořili a nacvičili scénku Ze života Karla IV. Tu pak několikrát zahráli žákům jiných tříd, kteří měli možnost přesunout se do doby Karla IV., a seznámit se s jeho rodiči, manželkami, syny a dalšími příbuznými. Setkali se také se staviteli Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem a s dvorními kuchaři, kteří popsali průběh středověkých královských hostin. Vyvrcholením projektu bylo předvedení scénky rodičům a dalším příbuzným, kteří své děti za předvedený výkon odměnili bouřlivým potleskem. Poté se všichni přesunuli před školu, kde následovala hostina, při které došlo na opékání buřtů. "Piknik" se díky slunečnému počasí a skvělé atmosféře vydařil a všichni si ho užili. Fotografie z akce si lze prohlédnout ve fotogalerii.

Vloženo: 30.6.2016
Divadlo v 5.B

V  pátek 17. června 2016 vyvrcholilo poslední divadelní období třídy 5. B rozlučovací besídkou pro rodiče. Letos si malí herci secvičili výběr balad z literárního díla Karla Jaromíra Erbena, Kytice. Pět z nich dramaticky ztvárnili různými způsoby: hudebně pojali baladu Kytice (zpěv), baladu Vodník výrazně recitovali, balady Zlatý kolovrat a Svatební košile zahráli jako divadelní představení a na baladu Polednice vytvořili parodii, aby vážnost, chmurnost či strašidelnost Erbenova díla malinko odlehčili. Dětem patří velká pochvala, protože Kytice svým obsahem náleží spíše do učiva 2. stupně, a ony jej zvládly bravurně!

Fotografie z představení již brzy naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 28.6.2016
Piškvorkový turnaj 2016

V úterý 28.6.2016 se na 1. stupni konal již 4. ročník logické soutěže v piškvorkách. Třídní kola probíhala v kmenových třídách, kde si všichni žáci měřili síly se svými vrstevníky.  Všem, kteří se této již tradiční soutěže zúčastnili, děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Vloženo: 28.6.2016
Dětský den na 1. stupni

V pátek 24.6.2016 v městském parku probíhal Den dětí. Žáci devátých tříd nám opět velice pomohli s přípravou stanovišť a samotným konáním dne. Děti se velice snažily při soutěžení a odměnou jim byly nejen sladkosti, které dostaly od třídních učitelek, ale také sladké pletýnky od firmy MARTR. Žákům devátých tříd velice děkujeme za jejich pomoc.

Vloženo: 28.6.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice