Aktuálně

iŠkola.cz
Dubnové akce ve 3.A

Den Země

Žáci 3. A a 3. B se na Den Země vydali pozorovat vodní ptactvo a drobné živočichy. Došli ke Slatinskému rybníku, kde si z mola prohlédli rybník s divokými kachnami a lyskami. Dále pokračovali směrem k Házmburku a pak mezi poli, kolem hřbitova zpět do školy. Cestou si procvičili znalosti z prvouky z oblasti rostlin a živočichů. Trasu dlouhou 6 km zvládli všichni bez problémů.

Dopravní policie

Dne 21. 4. si žáci 3. A prohlédli ukázku vozového parku dopravní policie v Litoměřicích. Policisté je seznámili s jednotlivými policejními vozy a popsali jim jejich vybavení. Poté si žáci prohlédli interiéry vozidel a například si vyzkoušeli pouštět sirénu, mluvit do vysílačky, dýchat do přístroje na měření alkoholu apod.

Městská policie

Dne 20. 4. navštívila 3. A městská policie. S žáky vedla diskusi o zneužití informací, které o sobě sdělují cizím lidem, o nebezpečí sociálních sítí a o správném nošení klíčů od bytu. Přednáška se žákům velmi líbila, aktivně se zapojovali do diskuse a vzali si ponaučení. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Vloženo: 28.4.2016
Recyklohraní
Žáci 9.A. Lukáš Helcl a Lukáš Karel přispěli naší škole 25O body v této akci. Vyrobili sluneční pec a pátrali po historii rychlovarné konvice a mixéru. Na toto téma napsali krátký detektivní příběh. Zaslouží si pochvalu.
Vloženo: 28.4.2016
Den Země s mírovou tematikou

V pátek 22. dubna 2016 páté třídy navštívily Malou pevnost Terezín. Žáci vyslechli velmi sugestivní výklad a prohlédli si autentické místnosti z období 2. světové války, kdy Malá pevnost sloužila jako tranzitní tábor zatčených Židů a politických vězňů.

Exkurze na děti působila velice emotivně a vedla k zamyšlení o významu světového míru.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Vloženo: 25.4.2016
Den Země s 1.B

Žáci 1.B se na Den Země vydali do areálu farmy Čapí hnízdo. Součástí tohoto areálu je Ekocentrum, kde kvalifikovaní lektoři předávají informace žákům formou kvízů, her a dalšími aktivitami. Žákům se líbila i malá zoo Labyrint, kde mohli vidět nejen poraněné ptáky ze širokého okolí a hospodářská zvířata, ale třeba i vydru, lišku, divočáka či exotická zvířata. Na závěr si za odměnu zařádili v lanovém centru. Foto ve fotogalerii.

Vloženo: 24.4.2016
Duben ve 2.A

 Setkání s policisty

Duben je tradičně Měsícem bezpečnosti. Proto se žáci 2.A setkali nejprve s městskými policisty z Libochovic. Ti si pro ně připravili preventivní program zaměřený na škodlivost návykových látek a bezpečné jednání při nálezu injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích. Při další akci zavítali mezi žáky naší školy dopravní policisté z Litoměřic, aby jim umožnili prohlédnout si techniku, kterou používají a sdělili jim zajímavé informace o své práci. "Motorkáře" z 2.A a další fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Všem děkujeme.

Den Země ve 2.A a 9.A

V pátek 22.4. se vydali žáci 2.A na Cestu za pokladem, kterou si pro ně připravili žáci 9.A. Slunečné počasí provázelo soutěžící družstva, která plnila různorodé úkoly zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí. Po úspěšném splnění úkolů a nalezení pokladu se všichni přesunuli k jezu, kde "deváťáci" rozdělali oheň. Opečený buřtík si všichni zasloužili a všem přišel vhod. Na to, že se prostranství u jezu stalo cílem putování několika tříd, vše proběhlo bez problémů. Závěrem patří poděkování žákům 9.A s paní učitelkou J. Christenovou, kteří druhákům připravili zábavné dopoledne a svým kamarádským chováním se pro ně stali vzorem.

Vloženo: 24.4.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice