Aktuálně

iŠkola.cz
Divadlo Spejbla a Hurvínka 2016

Ve středu 24. 2. naši školu navštívil Hurvínek. Přišel pozvat prvňáčky do „Divadla Spejbla a Hurvínka“ a přinesl s sebou pro každého krásné dárečky, které žákům rozdal ve školní družině. Druhý den vyrazili prvňáčci spolu s předškoláky MŠ z Libochovic do Prahy na divadelní představení „Hurvínkovo přání“. Představení se dětem velice líbilo. Celá akce bude zítra zakončena projektem „Hurvínkovo dopoledne“. 

Fotky najdete ve fotogalerii.

Vloženo: 25.2.2016
Zápis do první třídy 2016
Ve dnech 3. a 4. února probíhal na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Některé děti již před tím zažily ve škole příjemnou hodinu s prvňáčky, kteří jim předvedli, co se zvládli naučit během prvního pololetí. Stalo se totiž tradicí, že předškoláci z mateřských škol z Libochovic a okolí přicházejí v období před zápisem na návštěvu školy.

Při další návštěvě školy, kdy se dostavili s rodiči k zápisu, je čekal důležitý okamžik, kdy i oni ukázali, co už umí. Předvedli, jak zvládají poznávání barev, zvířátek, geometrických tvarů, jak jsou šikovní při skládání obrázků, zda znají své jméno a adresu, jak dokáží komunikovat s druhými lidmi. Zazpívali písničku nebo přednesli básničku, kterou si pro tuto příležitost připravili, nakreslili obrázek a prokázali další dovednosti, které jsou důležitým předpokladem úspěšného vstupu do první třídy.

Na závěr je čekala odměna nejen v podobě sladkostí, ale také upomínkový list a další dárky, které jim mají připomínat jejich první snažení na základní škole.

Seznam žáků přijatých do první třídy najdete na stránkách školy. Každé dítě je vedeno pod svým registračním číslem.

Fotky ze zápisu najdete ve fotogalerii.
Vloženo: 17.2.2016
Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/2017

Dnes byl zveřejněn seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017. Dokument je vyvěšen na vstupních dveřích do budovy školy a zároveň umístěn na webových stránkách školy v sekci Dokumenty - Zápis (zde).

Vloženo: 12.2.2016
Badatelsky orientovaná výuka v chemii 2016

Tento týden si žáci 8. a 9. tříd vyzkoušeli po dobu 90 minut tzv. BOVku (badatelsky orientovanou výuku). Ve skupinkách bádali nad zadaným tématem a využili tak teorii v praxi. Výhodou tohoto stylu výuky je, že žákům nepředáváme učivo jen výkladem, ale vytváříme znalosti cestou řešení problémů a systémem kladení otázek. Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Ke stanovení jsme využili přesné moderní přístroje, které naše škola zakoupila. Žáci sami porovnali přesnost digitálních přístrojů s jednoduchými testovacími papírky nebo přírodními indikátory. Vyzkoušeli si vlastnosti tzv. paměťových kovů a sílu vlastní ruky.

Fotografie naleznete v centrální databázi na i-škole v sekci chemie.

Vloženo: 5.2.2016
Školní kolo zeměpisné olympiády 2016

Dne 25.1. proběhlo školní kolo ZO v kategoriích A, B a C.


kategorie A (6. třída) B (7. třída) C (8. a 9. třída)
1. místo I. Grünerová V. Tlustý P. Bažant
2. místo M. Česal Š. Levý J. Fictum


Žáci, kteří obsadili v jednotlivých kategoriích první místo, postupují do okresního kola, které se koná 16.2. v Litoměřicích.

Vloženo: 4.2.2016
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice