Aktuálně

iŠkola.cz
Páté třídy v Praze

Žáci 5. A a 5. B navštívili hlavní město Prahu. V rámci vlastivědné exkurze zavítali do různých zákoutí Národního divadla, kam se běžný návštěvník nepodívá. Přírodovědný blok exkurze zakončili návštěvou Planetária Praha, kde zhlédli edukativní vesmírný 3D program. Všem se předvánoční výlet do hlavního města líbil. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 21.12.2015
Jazykový pobyt v Anglii 12.- 17.12. 2015


Lovely greeting from London :)

Vloženo: 16.12.2015
Prvňáčci se zapojili do zábavné chemie

Dne 11. 12. 2015, za pomoci žáků osmé třídy a paní učitelky RNDr. Adély Marschallové, žáci 1. B dělali pokusy s některými druhy potravin s využitím pomůcek z chemického kabinetu. Pokusy měly veliký úspěch, ale největší hitem byla výroba dětmi oblíbeného slizu. Foto ve fotogalerii.

Vloženo: 12.12.2015
Mikulášská 2015
Dnes 4. 12. 2015 naši školu navštívili strašidelní čerti, krásní andělé a Mikuláš. Každá třída jim předvedla krátké vystoupení, zazpívala písničku či zarecitovala básničku. Zlobivé děti vzal čert do pytle a ty hodné odměnil sladkostí. Žákům devátých tříd děkujeme za toto nádherné dopoledne. Foto ve fotogalerii, pouze pro odvážné :-)
Vloženo: 4.12.2015
Skanzen Třebíz - Adventní čas, obyčeje našich předků

Dne 8. 12. navštívili žáci 2. B a 3. B dobově vyzdobený statek v Třebízi. Potkali jsme se tam s pastýřem, čeledínem, děvečkou. Uvítal nás hospodář s hospodyní a provedli nás po svém statku. Během prohlídky jsme se dozvěděli více o svátku sv. Martina, sv. Ondřeje a sv. Lucie. Děti si mohly ozdobit živý stromeček, zazpívat koledy, vyrobit ozdoby a nakoupit dárečky na jarmarku. Stará hospodyně jim dávala různé hádanky a děti si mohly vyzkoušet věštění z vosku. Pastýř nám sehrál starý příběh o narození Ježíška. Na závěr nás pastýř doprovodil až k autobusu a předal dětem pěkné dárečky. Výlet se nám všem velmi líbil.

Foto ve fotogalerii.

Vloženo: 10.12.2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice