Aktuálně

iŠkola.cz
Projektový den 2015

27. října proběhl ve speciálních třídách projektový den věnovaný výročí vzniku samostatného Československého státu. Každá třída si sama vybrala téma, kterému se pak po celý den věnovala. Žáci se zábavnou formou seznámili s významem státního svátku, stáními symboly a významnými osobnostmi. Dozvěděli se také informace o životě českého národa v roce 1918. Děti bavilo poznávat život jejich vrstevníků v době téměř před sto lety. Všichni pracovali na zadaných úkolech se zaujetím. Tím, že žáci sbírali a třídili informace, přemýšleli nad výtvarnou stránkou vytvořených nástěnek, opět dokázali, že umí bezvadně spolupracovat. Skupinová práce se žákům líbila a den si náležitě užili. Projektový den představil jednu z vítaných forem vzdělávání žáků. Více ve fotogalerii.

Vloženo: 2.11.2015
Exkurze - obnovitelný zdroj energie v Libochovicích

Páté třídy v uplynulém týdnu, v rámci výuky přírodovědy, uskutečnily exkurzi do místní vodní elektrárny. Zde se žáci 5. A a 5. B podrobně seznámili s druhem výroby elektrické energie, který minimálně znečišťuje životní prostředí. Vodní turbína, generátor, alternátor, česle, hrabačka, transformátor - to byla pro děti jen cizí či neznámá slova a díky návštěvě vodního díla na řece Ohři si teď většina umí pojem spojit se skutečností. Děkujeme tímto panu Václavu Černému, který nás provedl a pěkné podzimní dopoledne zprostředkoval. Foto naleznete ve fotogalerii.

Vloženo: 30.10.2015
S Tornadem to vyhraješ! 2015

Od 1. září do 31. ledna 2016 probíhá soutěž ve sběru použitých per Tornado od Centropenu o skvělé ceny. Soutěže se účastní celá třída. Soutěží se celkem o 75 000 Kč. Ceny za 1., 2. a 3. místo získají třídy s největším počtem nasbíraných per, třídy na 4. - 10. místě budou stanoveny losem ze všech dalších došlých zásilek.


Nasbírejte v tomto období co největší počet per Tornado a podpořte dobrou věc. Za každé pero věnuje Centropen 0,20 Kč na nadaci KONTA BARIÉRY.

Vloženo: 24.10.2015
Sběr drobných elektrospotřebičů 2015

Pokud máte doma nefungující nebo Vám nepotřebný drobný elektrospotřebič, přineste ho do školy do červené popelnice pod schody.

Děkujeme za podporu v ekosoutěži.

Vloženo: 22.10.2015
Okresní kolo ve stolním tenise 2015

Naši chlapci z 2. stupně se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise v Litoměřicích. Žáci spadající do III. kategorie (Kryštof Bušek, Adam Hrebinka a Česťa Brabec) vybojovali  3. místo. Také žáci soutežící ve IV. kategorii (Vašek Coufal, Dominik Franc a Kuba Vejman) dopadli na výbornou - obsadili rovněž krásné 3. místo.

Blahopřejeme!

Vloženo: 22.10.2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice