Aktuálně

iŠkola.cz
Vyhlášení volných dnů

Oznámení o vyhlášení volných dnů

   V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 29. 6. 2015 a úterý 30. 6. 2015 volné dny pro žáky a to z organizačních a technických důvodů (odstávka přívodu vody do budovy školy, odstranění havarijního stavu hlavního přívodu a navazujících rozvodů vody po budově a k hydrantům, instalace nového přírubového vodoměru, čištění a údržba odpadů, instalace nových vodovodních baterií).

Pokud budete chtít dětem odhlásit na pátek 26. 6. 2015 oběd, učiňte tak nejpozději ve čtvrtek 25. 6. 2015, jinak nebudeme moci brát na odhlášku zřetel. Děkuji za pochopení.

V Libochovicích 17. 6. 2015            Mgr. Miloš Matějka, ředitel

Vloženo: 17.6.2015
Škola v přírodě v Kytlici 2015

Na letošní školandu s námi jeli děti z 1.A. Trošku jsme se obávali, jak malí spolužáci zvládnou téma PRAVĚK, ale vše dopadlo dobře. Prvňáčci se bez obav zapojili do všech sportovních i vědomostních soutěží. V polovině školandy jsme měli celodenní výlet do ZOO v Děčíně, kde nás provázel pan Řehák, který nám velice poutavě vyprávěl o všech zvířatech a ukázal nám i místa kam se návštěvníci nepodívají. V závěru pobytu jsme také hledali pravěký poklad. Poslední večer byl plný tance, zpěvu a vyhodnocování soutěží. Doufáme, že se prvňáčkům s námi školanda líbila a už se těšíme na tu příští. Žáci ze 4.A.

Vloženo: 23.6.2015
Minipiškvorkový turnaj 2015

Vloženo: 22.6.2015
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vloženo: 21.6.2015
Prvňáci a chemie

Ve středu 17.6. se žáčci 1.A a 1.C zase setkali s chemií. Tentokrát ve skupinkách, pod vedením p. uč. Marschallové ,dělali pokusy. To by ale nebylo možné bez velké pomoci deváťáků. Děkujeme jim i p. uč. Adéle!

Vloženo: 21.6.2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice