Školní družina

iŠkola.cz
PF 2018

Vloženo: 2.1.2018
Významné dny v říjnu

Začátek října se v drůže nesl ve znamení významných dnů, kterých je hned 1. 10. několik. My jsme si je rozvrhli do celého týdne a každý den jsme si jeden z nich připomněli. První na řadě byl „Mezinárodní den seniorů“, tento den nás přiměl k zamyšlením nad tím, jak tito lidé žijí, zda jim něco neschází a zda se jim dá nějak pomoci. Každý z dětí přispěl přáním pro svou babičku a svého dědečka.

 Jako druhý významný den jsme si připomněli „Mezinárodní den hudby“. Tento den patří všem lidem po celém světě, hudba nám vyjadřuje pocity, dokáže být velice emotivní a provází nás celým životem. Hudební odpoledne odstartovala Klárka Stránská hrou na flétnu. Ostatní děti si přinesly své oblíbené písničky, které jsme si pustili a dokonce jsme si k tomu i zatancovali. Celé odpoledne jsme si moc užili.

 4. 10. jsme si připomněli „Mezinárodní den ochrany zvířat“, cílem tohoto dne je připomenout si, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné. Na oslavu tohoto významného dne si děti přinesly fotky svých oblíbených zvířátek a každý z nich si připravil krátké povídání. I toto odpoledne bylo moc fajn.

Světový den pošty, který připadá na 9. 10. by nám měl připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Děti se dozvěděly, jak taková komunikace probíhá a pro své nejbližší připravily malé psaníčko.

Vloženo: 15.10.2017
Informace k zápisu do ŠD

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněný zápisní lístek nejpozději do 8. 9. 2017. Zápisní lístek je k dispozici u vychovatelek školní družiny. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 13. 9. 2017 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Vloženo: 4.9.2017
Přání

Vloženo: 1.7.2017
Jarní dovádění v drůže

Ve středu 12. 4. nám odpoledne v drůže zpestřil „velikonoční zajíček“, který přichystal dětem malé překvápko. Nejprve si s dětmi zahrál na schovávanou a s fáborky jim vyznačil trasu, kterou děti musely projít. Mezitím jim v drůže připravil sladkosti a pro každého malý dáreček.                                              

Při další akci konané ve čtvrtek 20. 4., která se jmenovala „Králíci nejen z klobouku“ nás v družině navštívilo několik králičích kamarádů. Děti se o nich dozvěděly spoustu zajímavostí a vyzkoušely si nový sport – králičí hop. 

Třetí akcí bylo čarodějnické odpoledne, které se konalo v úterý 2. 5. Ani při této akci nechyběla zvířátka. Zlá čarodějnice děti postupně začarovala v různá zvířátka, ale vše dopadlo dobře, na závěr se zvířátka proměnila zpět v hodné a šikovné děti. Nechybělo tancování, baštění a hraní her.    

Fotografie ze všech akcí jsou k dispozici ve fotogalerii.

 

Vloženo: 13.5.2017
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice