Template

iŠkola.cz
Škola úspěšně podala žádost o dotace v rámci výzvy MŠMT č. 57. V průběhu školního roku 2015/2016 budou realizovány tyto šablony:

1.         Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

2.         Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

3.         Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu

4.         Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Základní škola J.E.Purkyně Libochovice