Aktuálně

Akce
15.12.2016
Vánoční koncert 15.12.2016
20.10.2016
Koncert mladých sólistů 20.10.2016
6.12.2016
Interní koncert 6.12.2016
4.6.2016
4. 6. 2016 13 až 17 hodin, Přehlídka souborů ZUŠ
6.6.2016
6. - 10. 6. Ročníkové přehrávky a přijímací řízení pro rok 2016/2017
Více zde
Školné za 1.pololetí
Žádáme všechny plátce školného, aby neprodleně založili souhlas s inkasem a potvrzení o jeho založení, s číslem účtu, odevzdali v ZUŠ!
Ve výjimečných případech (není účet) lze zaplatit hotově. Prosíme o neodkladné vyřízení do 2.11.09!!!
Seznam dosud nevyřízených plátců najdete v ZUŠ.
Děkujeme za pochopení.
Víkendové muzicírování je historií
V úterý 13.10. večer udělali účastníci jubilejního, desátého Víkendového muzicírování pomyslnou tečku za jednou etapou sbližování mladých hudebníků z Libochovicka a Děčínska. V KS U Tří lip předvedli zaplněnému sálu své dovednosti ve skupinové hře a ty často doplnili komickými výstupy.
Celé vystoupení se přesto neslo na jakési nostalgické vlně při vědomí, že v této podobě tato zajímavá akce končí.
Děti si však nějakou podobnou formu vzájemného hudebního poznávání zaslouží a tak věříme, že se brzy objeví nějaká jeho další podoba!
Poděkování tak patří všem, kteří se na našem muzicírování podíleli!
Fota najdete ve fotogalerii. Pokud chcete zveřejnit vlastní snímky, budeme potěšeni.
Výtvarníci soutěží
Žáci výtvarné výchovy, pod vedením paní učitelky Renaty Hoškové, vytvořili obrázky, s kterými se zapojili do 20.ročníku dětské výtvarné soutěže s názvem Ahoj z prázdnin. Soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR a jejím posláním je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin.
Práce našich dětí naleznete ve fotogalerii.
10.VM se blíží
Jubilejní, 10.Víkendové muzicírování je doslova přede dveřmi. Ve čtvrtek 8.října v 18 hodin se všichni účastníci sejdou v RZ Natura Praha v Rumburku. Po uhrazení účastnického poplatku se ubytují a v 19 hodin bude nachystaná večeře. Doporučujeme rodičům domluvit se na dopravě mezi sebou, aby tak ušetřili výdaje na dopravu. V neděli 11.10. v 15 hodin očekáváme hojnou účast na koncertu přímo v rekreačním středisku. Po jeho ukončení se děti vrací s rodiči do svých domovů, aby se v úterý 13.10. večer sjely do Libochovic ke slavnostnímu 10. veřejnému koncertu absolventů muzicírování.
Jubilejní ročník je otevřen všem zájemcům z řad bývalých absolventů. Žádáme je proto, aby co nejdříve nahlásili vedoucímu akce p. Petru Donefovi den a čas příjezdu - buď telefonicky 732 623 772, nebo e-mailem na petr@donef.cz, abychom mohli majiteli RZ včas nahlásit přesný počet ubytovaných!!!
Seznamy účastníků, propozice a program naleznete na úřední desce.
Hudební nauky
Výuka hudební nauky začíná ve středu 16.9. od 13 hodin 1.skupinou, kterou tvoří žáci 1. a 2.tříd ZŠ, pod vedením paní uč. L.Zahradníčkové. 2.skupina (žáci 3.-5.tříd ZŠ) zahajuje ve 13.50 hod. a 3.skupina (žáci 7.tříd ZŠ a starší) bude mít hud. nauku od 14.40 hod. pod vedením pana uč. P.Donefa! Možné přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami jsou možné.
Žáci, kteří z objektivních důvodů nemohou hudební nauku navštěvovat, přinesou od rodičů písemně zdůvodněnou žádost o uvolnění z výuky. Připravovat je budou jejich třídní učitelé v rámci individuální výuky a v závěru obou pololetí se žáci podrobí prověrce znalostí z hudební teorie!
Seznamy žáků 2. a 3.skupiny najdete na úř. desce.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95]
Anketa
Líbí se Vám naše škola?
Počet návštěv
Celkem: 119621
Dnes: 48
OnLine: 1
Základní umělecká škola Libochovice