Aktuálně

Akce
15.12.2016
Vánoční koncert 15.12.2016
20.10.2016
Koncert mladých sólistů 20.10.2016
6.12.2016
Interní koncert 6.12.2016
4.6.2016
4. 6. 2016 13 až 17 hodin, Přehlídka souborů ZUŠ
6.6.2016
6. - 10. 6. Ročníkové přehrávky a přijímací řízení pro rok 2016/2017
Více zde
Ročníkové přehrávky
Uplynulý týden byl ve znamení ročníkových přehrávek, kterých se zúčastnili téměř všichni žáci hudebního oddělení. Mnozí k nim přistoupili svědomitě a bezvadně připraveni, někteří se zbytečnou nervozitou, která je ovšem pochopitelná. Učitelé se snažili mladým hudebníkům pomoci a často humorem uvolnit atmosféru. Pro většinu žáků, zvlášť těch mladších, šlo o nepříjemnou záležitost, která však k hudebnímu účinkování patří. Starší "mazáci" většinou svá vystoupení brali s úsměvem.
Na základě těchto přehrávek bude sestaven program Závěrečného koncertu, který se uskuteční ve čtvrtek 14.6. od 17 hodin v sále U Tří lip. Všechny srdečně zveme!!
Fotografie viz fotogalerie...
Rozpis roč. přehrávek
Rozpis ročníkových přehrávek je k dispozici na "úřední desce"! Dostavte se včas!
Zahájení LDL 24.5.
Allegrem moderatem ze Sonatiny Z.Fibicha pro housle a klavír načala Anežka Pěničková krátký blok účinkování žáků ZUŠ v rámci slavnostního zahájení Libochovického divadelního léta v KS U Tří lip. Stejně úspěšně na její vystoupení navázaly sólistky na zobcové flétny Hana Zůnová a Vendula Vyšatová pěkným ragtimem. Od všech účastníků čtvrtečního podvečera zasluhují velké poděkování a my se připojujeme s díky za bezvadnou reprezentaci školy!
Oslavy ve Slatině
Nádherné počasí provázelo oslavy 950 let od založení obce Slatina. K dobré pohodě určitě přispěli pěknými skladbami i naši hudebníci P.Bláha, l.Fockeová, S.Bovšková, D.Lupáč, L.Trakslová a T.Kubíček. Všem patří velké poděkování jménem starosty obce od všech zúčastněných!! Viz fotogalerie
Program závěru školního roku
PROGRAM ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007


V sobotu 19.5. od 14 hodin vystoupí klarinetový soubor, ve složení P.Bláha, L.Fockeová, S.Bovšková a D.Lupáč, společně s L.Trakslovou – sax a T.Kubíčkem - trubka, na Májové veselici ve Slatině!

Ve čtvrtek 24.5. v 18 hodin budou účinkovat v rámci zahájení Divadelního léta v KS U Tří lip A.Pěničková – housle a H.Zůnová s V.Vyšatovou – zobcové flétny.


Ve dnech 4. až 7.6. proběhnou v hudebně č.4 ročníkové, postupové přehrávky. Žáci si připraví stupnici, etudu a přednesovou skladbu. Účast je povinná, rozpis bude k dispozici u tříd. učitelů!


Ve čtvrtek 14.6. se od 17 hodin uskuteční v KS U Tří lip Závěrečný koncert žáků hudebního oddělení, spojený s výstavou prací žáků výtvarného oddělení. Program bude zpracován na základě výsledků ročníkových přehrávek.


V sobotu 23.6. odpoledne vystoupí naši hudebníci na Obecní pouti v Trnovanech u Litoměřic!


Ve čtvrtek 28.6. od 13 hodin proběhne v prostorách ZUŠ slavnostní zakončení školního roku, spojeného s předáním vysvědčení, zábavným programem a občerstvením!
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95]
Anketa
Líbí se Vám naše škola?
Počet návštěv
Celkem: 119623
Dnes: 50
OnLine: 3
Základní umělecká škola Libochovice