O škole

Akce
15.12.2016
Vánoční koncert 15.12.2016
20.10.2016
Koncert mladých sólistů 20.10.2016
6.12.2016
Interní koncert 6.12.2016
4.6.2016
4. 6. 2016 13 až 17 hodin, Přehlídka souborů ZUŠ
6.6.2016
6. - 10. 6. Ročníkové přehrávky a přijímací řízení pro rok 2016/2017
Více zde
Informace o škole

ZUŠ se stala součástí základní školy 1.1. 1996. Do té doby byla odloučeným pracovištěm ZUŠ Lovosice.

Byla převzata ve špatném stavu, bez potřebných hudebních nástrojů a v nevyhovujících prostorách areálu libochovického zámku. I přes doplnění hudebními nástroji, určitými úpravami učeben a sociálního zařízení, zůstávaly podmínky pro výuku skromné.

Zlom nastal na začátku školního roku 2006/2007, kdy 4. září žáci nastoupili do zcela nově zrekonstruovaných prostor v historické budově kulturního střediska U Tří lip. Zde mohou plně využít všech možností, které jim škola nabízí v oboru hudebním a výtvarném.

Na školu se vztahují ustanovení školského zákona v příslušném rozsahu. Vyučování tedy musí probíhat podle celostátně platných předpisů pro základní umělecké školy.

Možnosti studia hudebního oboru v ZUŠ Libochovice:

 • Individuální výuka:
  • Přípravná hudební výchova
  • Sólový zpěv
 • Hra na hudební nástroje:
  • Klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, housle, kytara, elektrická kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, a tuba.
 • Kolektivní a skupinová výuka:
  • Klarinetový soubor, soubor zobcových fléten, taneční orchestr

Hudební obor:

Studium hudebního oboru je členěno podle věku uchazečů na přípravné, základní prvního a druhého stupně a studium pro dospělé. Přípravnou hudební výchovu absolvují děti předškolního věku. Následuje maximálně dvouleté přípravné studium, na něhož navazuje první stupeň základního studia. Ten má nejvýše sedm ročníků a je ukončen závěrečným vysvědčením. Poté mohou žáci pokračovat ve druhém stupni základního studia, který má nejvíce čtyři ročníky a je ukončen zpravidla v 19ti letech závěrečným vysvědčením. Počet ročníků prvního a druhého stupně základního studia stanoví rámcový vzdělávací program. Další možností je studium čtyřleté pro dospělé uchazeče.

Vyučování je rozděleno na individuální, skupinové a kolektivní. Individuální výukou se rozumí hra na hudební nástroj nebo sólový zpěv, kdy žák sám navštěvuje svého učitele hlavního oboru a ten se věnuje pouze jemu. Skupinové vyučování probíhá se dvěma a více žáky – např.komorní hra a kolektivní je hudební nauka, orchestrální hra apod.

Činnost školy zahrnuje také péči o uplatnění žáků v rámci školních přehrávek, účinkování na koncertech interních i veřejných.

Výtvarný obor:

Výtvarná výchova se vztahuje ke světu, který nás obklopuje. Snaží se prohlubovat u dětí a dospívajících zájem o tvořivé schopnosti. Motivuje k intenzivnějšímu vnímání a prožívání, probouzí zvědavost. Snaží se dovést každého co nejdál po cestě, pro kterou má nejlepší předpoklady. Nejdůležitější je aktivní spolupráce učitele s žákem a hledání jeho osobitého tvůrčího vyjadřování.

Žáci jsou přijímáni ke studiu od 6 let do dvou přípravných ročníků, kde se seznamují se stopou, kterou zanechávají různé tužky, uhly, štětce, pera. Poznávají širokou škálu barevných tónů. Tvarují objekty z keramické hlíny. Seznamují se s díly významných výtvarných umělců. Od třetí třídy základní školy jsou zařazeni do prvního ročníku sedmiletého základního studia. První stupeň uzavírají samostatnou závěrečnou prací – projektem, který je vystaven na závěrečné výstavě ZUŠ.

Druhý stupeň pro středoškoláky je tříletý a k předmětům plošná tvorba, prostorová tvorba a objektová a akční tvorba přibude výtvarná kultura, jako další klasifikovaný předmět. Studium je opět ukončeno závěrečnou prací.

Talentované žáky, kteří se rozhodnou pro další studium na středních a vysokých uměleckých školách připravujeme k přijímacím zkouškám. Nic není zadarmo – talent sám o sobě nestačí a k úspěchu vede jen každodenní intenzivní tvorba a zájem o umění. Někteří z našich žáků již pokračují ve výtvarném zdokonalování na středních uměleckých školách a věnují se nejrůznějším oborům – grafice, výstavnictví, designu, keramice, sklu, šperku, architektuře, výtvarné pedagogice.

Máte-li zájem poznat nás lépe, přijďte nás navštívit do prostorné, prosvětlené učebny v přízemí naší školy. Paní učitelka V. Triebová Vás ráda seznámí s rozsahem a náplní studia.Výsledné práce žáků jsou pravidelně vystavovány v prostorech základní školy, ZUŠ, kulturního střediska a dalších.

 
Anketa
Líbí se Vám naše škola?
Počet návštěv
Celkem: 119622
Dnes: 49
OnLine: 4
Základní umělecká škola Libochovice