Školné

Akce
15.12.2016
Vánoční koncert 15.12.2016
20.10.2016
Koncert mladých sólistů 20.10.2016
6.12.2016
Interní koncert 6.12.2016
4.6.2016
4. 6. 2016 13 až 17 hodin, Přehlídka souborů ZUŠ
6.6.2016
6. - 10. 6. Ročníkové přehrávky a přijímací řízení pro rok 2016/2017
Více zde
Školné

Stanovení úplaty za umělecké vzdělávání – školní rok 2017/2018

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje na základě vyhlášky o základních uměleckých školách č. 71/2005 Sb., v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období školního roku a je splatná v 1. pololetí nejpozději do 15. září a za 2. pololetí nejpozději do 15. února.

Platbu úplaty za vzdělávání lze provést bezhotovostně na účet školy č. 3775818389/0800 (variabilní symbol bude každému žákovi přidělen na začátku pololetí) nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Výše úplaty za půjčovné se stanovuje na období školního roku a je splatná v 1. pololetí nejpozději do prosince a za 2. pololetí nejpozději do května.

Platbu úplaty za půjčovné lze provést bezhotovostně na účet školy č. 3775818389/0800 (variabilní symbol bude každému žákovi přidělen, do poznámky bude uvedeno „Půjčovné“) nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Hudební obor

Předmět                        Týdenní dotace  Školné/pololetí  Školné/rok

Přípravné studium                    1h                   800,- Kč          1600,- Kč

Skupinová výuka                      1h                   800,- Kč          1600,- Kč

Individuální výuka                     1h                 1200,- Kč           2400,- Kč

Další nástroj                              1h                  600,- Kč            1200,- Kč

Studium pro dospělé                  1h                 1800,- Kč           3600,- Kč

Kolektivní výuka (hlavní obor)    1h                   300,- Kč             600,- Kč

Sborový zpěv (hlavní obor)         1h                   300,- Kč             600,- Kč

V ceně školného individuální a skupinové výuky je zahrnuta kolektivní výuka (hudební nauka, hudební soubor, orchestr, pěvecký sbor apod.).

Studuje-li žák více hudebních nástrojů, resp. navštěvuje-li další hudební obor (pěvecká výchova), krátí se další školné o 50%.

Výtvarný obor

Předmět                        Hodinová dotace  Školné/pololetí Školné/rok

Přípravné studium                           3h              800,-  Kč          1 600,- Kč

1. stupeň                                        3h              800,- Kč          1 600,- Kč

2. stupeň                                        3h              800,- Kč          1 600,- Kč

 

Půjčovné

Hudební nástroj                               20,- Kč / měsíc

Slevy ze školného lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti z níže uvedených důvodů

a)zdravotní důvody

b)sociální důvody

 

Individuální výuka                                    1 žák ve třídě

Skupinová výuka                                      2 – 4 žáci ve třídě

Kolektivní výuka                                       5 a více žáků ve třídě

 
Anketa
Líbí se Vám naše škola?
Počet návštěv
Celkem: 119621
Dnes: 48
OnLine: 3
Základní umělecká škola Libochovice